Onze diensten

Sportvereniging


De AVG geldt voor ook voor alle sportverenigingen. Veel verenigingen maken gebruik van het stappenplan dat via de sportbonden in 2018 bij de verenigingen is geïntroduceerd. Toch blijft het voor sport-verenigingen een lastige materie. 

Documenten


Je vindt het lastig zelf je privacy verklaring op te stellen of een verwerkers-overeenkomst te maken. 
De AVG coaches kunnen je helpen bij het opstellen van de documenten.  

Coördinatie 


Je wilt graag aan de AVG voldoen, en je hebt daarvoor ook capaciteit beschikbaar, maar wil graag de coördinatie uit handen geven. Neem contact op met de AVG coaches en wij gaan samen met je eigen medewerkers aan de slag.

Ontzorg abonnement

Je weet niet waar je moet beginnen of je hebt binnen je organisatie onvoldoende mensen om de AVG-klus te klaren. Wij nemen graag je zorgen uit handen en zorgen voor de juiste documenten, training, processen en protocollen. 

AVG scan

Een eenvoudig middel om te controleren of je organisatie voldoet aan de strenge AVG eisen is de AVG scan. Je vereniging of MKB bedrijf wordt op de kop gezet en beoordeelt op AVG compliance.