Nog steeds veel data lekken

AVG beleid onder druk, steeds meer bedrijven geven geen aandacht meer aan privacy. Boetes lopen op, ook waarschuwingen worden in de wind geslagen. Houdt je privacy beleid onder controle.

Grote boete voor BuZa

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-voor-buitenlandse-zaken-visumaanvragen-slecht-beveiligd-en-informatie-over-delen

EDPB pleit voor verbod op gezichtsherkenning

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/privacytoezichthouders-pleiten-voor-verbod-op-gezichtsherkenning

Nederland uitzondering op snelle stijging privacyboetes

Het aantal boetes dat Europese privacytoezichthouders oplegden steeg het afgelopen jaar met 120 procent. Dat blijkt uit cijfers van advocatenkantoor CMS. De Autoriteit Persoonsgegevens is een buitenbeentje in Europa. ‘Het aantal Nederlandse boetes is niet groot en er zijn ook nog geen boetes geweest van een miljoen of hoger, terwijl de wet die optie wel biedt’, zegt CMS-advocaat Erik Jonkman tegenover Het Financieele Dagblad. Boetes voor het niet naleven van de Europese privacywetgeving worden het vaakst uitgedeeld in Spanje.

Organisaties moeten kunnen aantonen dat zij aan de privacywet voldoen. 

Hoe voldoet u als organisatie aan deze verantwoordingsplicht? En is het misschien tijd voor een update? https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/verantwoordingsplicht